2. KADEME ANTRENÖR KURSU

2.KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU

 

Federasyonumuzun 2017 yılı eğitim faaliyetleri programında yer alan “Akarsu Kano 2.Kademe Antrenör Kursu’nun ”23 Mayıs –04 Haziran 2017" tarihleri arasında Artvin'de açılması planlanmaktadır.

 

Antrenörlük kursuna son başvuru tarihi 19 Mayıs 2017 saat 16:00’a kadardır.

 

Adayların bu tarihe kadar aşağıda bulunan EK-1 başvuru dilekçelerini ve federasyon hesabına yatırılacak olan 250,00TL. tutarındaki banka dekontunu ismailbaskan@turkaf.org.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Kurs ücreti 200TL ve belge ücreti 50TL olmak üzere Toplam 250TL’nin Federasyon hesabına yatırıldığına dair banka dekontu açıklamasına “Artvin2.Kademe Antrenörlük Kurs Ücreti”yazılmalıdır.

 

Türkiye Kano Federasyonu

Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi

Hesap No : 7116298397

IBAN No : TR10 0006 2000 7110 0006 2983 97

  

Kursumuz Uygulama Dersleri ile başlayacak olup , Teorik Dersler ile devam edecektir.

 

Kurs Adresi

Uygulama Dersleri

Çoruh Marina &Deriner Barajı olmak üzere iki ayrı lokasyonda gerçekleştirilecektir.

 

Teorik Dersler

Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürlüğüToplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

2.Kademe Antrenör kursuna katılabilmek için gerekli şartlar;

a) 250TL kurs katılım payını belirtilen son başvuru tarihine kadar Federasyonumuz gelirler (TR10 0006 2000 7110 0006 2983 97) hesabına yatırmış olmak.

b) Kursun başlangıçtarihi itibariyle en az 1 yıl önce 1. Kademe kursa katılarak başarıyla tamamlamış olmalıdır.

c) Son 1 yıl içerisinde 2.Kademe ve daha üst bir kademe antrenör nezaretinde çalıştığını belgelemelidir (Kulüp yazısı, il müdürlüğüveya federasyondan alınacak yazıda hangi antrenör nezaretinde çalıştığını belgeleyecektir).

d) 2017 Antrenör Vize Ücretini yatırmış olmak.

e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariçolmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, enin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlübulunmamak.

f) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı resmi gazete yayımlanan Spor Genel MüdürlüğüAmatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üçyıl içinde olmak kaydıyla;bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 Başvurunun fazla olması durumunda yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla;ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarının sualtı sporları ile ilgili dallarından mezun olmak, diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az beş yıl lisanslı sporcu olmak öncelik nedenidir.

 

Antrenör kursuna katılabilmek için istenen belgeler;

1. İki Adet vesikalık fotoğraf (orijinal olacak).

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (SGM ilgili birimler, GHSİM, çalıştığı resmi kurumlar veya noter tarafından tasdik edilecektir.) (ıslak imzalı).

3. Adli sicil kaydı sorgulaması (aslı).

4. Sağlık kuruluşlarından alınacak Sağlık Raporu (aslı).

5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden ceza almadığına dair yazı (aslı).

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

7. 1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi fotokopisi (ön ve arka yüzübelgin olacak).

8. En az bir yıl süre ile üst kademe bir antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgelemek veya 1.Kademe Yardımcı Antrenör olarak kano branşında bir spor kulübünde en az 1 yıl süre ile çalışmış olduğunu belgelemek.

 

EK-1 Başvuru Dilekçesi için TIKLAYINIZ

 

ÖNEMLİ NOT : Kursa katılacak olan kişilerin 22 Mayıs 2017 Pazartesi günüsaat 17:00'da Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürlüğüToplantı Salonu’nda istenilen evraklar ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların kurs katılım evraklarını eksiksiz olarak Kurs Sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 

+1
0,0
Paylaş
0

PERSONEL OTOMASYON SİSTEMİ

Antrenör Sayısı
442
Hakem Sayısı
290
Sporcu Sayısı
989
Kulüp Sayısı
91

LİNKLER