6.Olağan Mali Genel Kurul

6.Olağan Mali Genel Kurul

Türkiye Kano Federasyonu Ana Statüsünün 20. Maddesi 1 (c) bendi gereği 6. Olağan Mali Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 03/11/2018 Cumartesi günüsaat 11:00’de Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Misafirhanesi’nde yapılacaktır. (Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:12 Yenimahalle / Ankara)

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı bir sonraki gün 04/11/2018 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.


6. Olağan Mali Genel Kurul Kesin Delege Listesi

01.10.2016 - 31.12.2016 Dönemi Gelir Tablosu

01.10.2016 - 31.12.2016 Tarihli Ayrıntılı Bilanço

01.10.2016 - 31.12.2016 Dönemi Denetim Raporu

01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi Gelir Tablosu

01.01.2017 - 31.12.2017 Tarihli Ayrıntılı Bilanço

01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi Denetim Raporu

01.01.2018 - 30.09.2018 Dönemi Gelir Tablosu

01.01.2018 - 30.09.2018 Tarihli Ayrıntılı Bilanço

01.01.2018 - 30.09.2018 Dönemi Denetim Raporu

2017-2018 Faaliyet Raporu

2019 Yılı Tahmini Bütçe

2020 Yılı Tahmini Bütçe

2019-2020 Durgunsu Kano Taslak Faaliyet Programı

2019-2020 Akarsu Slalom Taslak Faaliyet Programı

2019-2020 Deniz Kanosu Taslak Faaliyet Programı

6. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu ve Gündemi

6. Olağan Mali Genel Kurul Geçici Delege Listesi

Diğer Haberler