DURGUNSU KANO 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyet programında yer alan “Durgunsu Kano 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu"nun Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 22 Nisan -03 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun'da yapılması planlanmaktadır.

Kursun Yapılacağı Yer                    :

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Katılım Ücreti                                  :

340TL

En az/fazla katılımcı sayısı            :

10 / 50 Kişi

Başvuru Yeri                                   :

https//www.turkiye.gov.tr - e-devlet - Spor Bilgi Sistemi

Başvuru Tarihleri                            :

01 Nisan – 18 Nisan 2019

Başvuru Sonuçlarının açıklanması  :

19 Nisan 2019 –https://sporegitim.sgm.gov.tr

Kursa, başvurular e-devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemi dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında istenen iletişim (telefon ve e-posta) bilgilerin ve belgelerinin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

E-Devlet Kapısı başvurusu nasıl yapılır?

1- https://www.turkiye.gov.tr/adresine giriniz.

2-Sağ üst köşeden Giriş Yap kısmına tıklayınız ve açılan sayfada size kişisel bilgilerinizle Sisteme Giriş yapınız.

3-Kurumlar kısmına giriş yapınız ve buradan “Gençlik ve Spor Bakanlığı”nı seçiniz.

4-Açılan sayfada “Spor Bilgi Sistemi”içerisinde “Uygulamaya Git”butonuna tıklayınız.

5-Karşınıza çıkan sekmelerden “Spor Elemanı”ardından da “Kurs Başvuru”sekmesini seçiniz

6-İlgili yönetmelikleri ve bilgileri detaylıca inceleyiniz, ve onay beyanı vererek Devam Et butonuna basınız.

7-Açılan sayfada talep ettiğiniz Kursu seçiniz tarafınızdan istenen tüm bilgi ve belgeleri sisteme yükleyiniz.

Detaylı Kurs Programı için TIKLAYINIZ

Kursa Katılacaklarda Aranan Şartlar

En az lise veya dengi mezunu olmak (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz).

1-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

2-Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariçolmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu, ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlübulunmamak,

3-En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırına uygun olmak,

4-7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Genel MüdürlüğüAmatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üçyıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyer sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs Ücreti Ödemesi

Kursu katılım ücreti Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı kurs başvuru ücreti 170TL ve federasyonumuz kurs başvuru ücreti 170TL olmak üzere Toplam: 340,00TL’dir. Kurs ücreti ödemeleri ayrı ayrı iki bankaya başvuru süresi içinde yapılmalıdır.

İlgili ücret ödemeleri şu şekilde yapılacaktır;

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı Kurs ücreti ödemesi; Başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresinize gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası'na yatırılacaktır. Halk Bankası’na gittiğinizde bu referans numarası ile ödeme yapacağım demeniz yeterli olacaktır.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı Kurs ücreti ödemesi; Aynı referans numarası veya TC Kimlik numaranız ile Garanti Bankası’na giderek “Spor Federasyonları Kurumsal ödeme yapacağım “demeniz yeterli olacaktır.

Her iki ödemenin de dekontlarını almayı ve kursun ilk günü diğer evraklarla beraber kurs yetkilisine teslim etmeyi unutmayınız.

Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar aşağıda belirtilen yer ve saatte istenen belgeler ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Kurs açılış ve Kayıt İşlemleri Tarihi ve Yeri :

Kurs açılış ve kayıt işlemleri 22 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 08:30 –12:30 arasında Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

İstenen Belgeler:

1-İki adet vesikalık fotoğraf (Biometrik orijinal fotoğraf),

2-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı yada noter onaylı sureti ( Üniversite veya lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerine-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından aslına uygunluk / tasdik işlemleri kabul edilecektir).

3-E-devlet kapısından alınan “Resmi Kurumlar”için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir).

4-Sağlık Raporu (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış “EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu”formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur”ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı).

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı.

6-E-devlet kapısından alınan QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

Not: Adayların başvuru sırasında istenilen belgeleri e-devlet kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerin aslı kurs yerine getirilecektir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde "aslı gibidir" ibaresi, tasdik yapan kişinin adı, soyadı, imzası, kurumun mührüyer almadığı veya bu bilgilerin okunmadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik edilen evrakın renkli/siyah beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

Kursu Açılış ve Kayıt Programı

Samsun'da yapılacak olan Durgunsu Kano 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış, belge inceleme ve teslim alma işlemleri 22 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 08:30-12:30 arası yapılacaktır.

İstenilen evraklarda eksik veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar ilgili eksikleri tamamlamayan adayların kurs başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Zeynep Duygu Ural ile kurumsal e-posta adresi üzerinden ( zeynep.ural@gsb.gov.tr ) iletişim kurulabilecektir.

Daha önce 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden Bütünleme Sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce Bütünleme Formunu eksiksiz olarak doldurarak zeynep.ural@gsb.gov.tre-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Muafiyet

Antrenör Eğitim Yönetmeliği 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kurslarının Temel Eğitim derslerinde muaftırlar. Temel Eğitim derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri zorunludur.

Adayların muafiyet nedeni olan belgelerin fotokopisini (arkalı önlütüm bilgilerin yer alacağı şekilde) "aslı gibidir" şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerle muafiyet sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

Kurs başvurularının belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır;

1- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okullarından mezun olanlar,

2- A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,

3- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor yüksek okullarında okuyan öğrenciler,

4- Üniversitelerin lisans eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar,

5- Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,

6- Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,

7- C sınıfı Milli Sporcu belgesine sahip olanlar,

8- Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,

9- Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,

10- Spor Lisesi mezunu olanlar,

11 -Diğer liselerden mezun olanlar.

Diğer Haberler