DURGUNSU KANO ADAY HAKEM KURSU

Federasyonumuz 2019 yılı Eğitim Faaliyetleri programında yer alan "Durgunsu Kano Aday Hakem Yetiştirme Kursu"nun 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Kırıkkale'de açılması planlanmaktadır.

Hakem Kursuna katılacak adayların başvurularını, son başvuru tarihi olan : 18 Nisan 2019 Perşembe günü saat: 16:00'a kadar yapmaları gerekmektedir.

Katılımcılar kurs katılım ücreti olan 150.00TL'yi belirtilen son başvuru tarihine kadar Türkiye Kano Federasyonu Garanti Bankası (İban : TR10 0006 2000 7110 0006 2983 97) no’lu gelirler hesabına ödemelidirler. Adayların ödeme yaparken açıklama kısmına "Ad-Soyad ve Durgunsu Kano Hakem Kursu Ücreti"yazdırmaları gerekmektedir.

Kursa katılacak adayların 20 Nisan Cumartesi günü saat:11:00’da Yahşiyan Gençlik Merkezi'nde hazır olmaları gerekmektedir. Adayların kurs katılım evraklarını kursun ilk günü eksiksiz olarak kurs sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik evrak teslimi yapan katılımcıların başvuruları geçersiz sayılacaktır.KURS ADRESİ

Kırıkkale Yahşiyan Gençlik Merkezi


Aday Hakem Kursu için Aranan Şartlar

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

3-Yüzme biliyor olmak (Yazılı beyan ile belgelenir EK-2)

4-Sağlık durumu itibariyle hakemlik yapmaya müsait olmak (hükümet tabibi raporu ile belgelenir),

5-Genel Müdürlük ceza yönetmeliklerine göre sporcu, antrenör veya yönetici olarak 3 aydan fazla ceza almamış olmak,

6-Taksirli suçhariç, ağır hapis veya affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlüolmamak,

7-18 yaşını tamamlamış olmak,

8-Açılan hakem kurslarına devam ederek Merkez Hakem Kurulu’nca onaylanmış sınavlar sonucunda hakem olabilmek için teorik ve pratik bilgi ve beceri sınavlarında başarılı olmak.


Başvuru için İstenen Belgeler

1-Nüfus Kağıdı Fotokopisi

2-En az lise ve dengi okul diploma fotokopisi,

3-Aday Hakem Kursu Başvuru Formu (EK-1)

4-Yüzme bildiğine dair yazılı beyan (EK-2)

5-Hakemlik yapmaya elverişli olduğuna dair Sağlık Raporu,

6-Sporda ceza almadığına dair yazı (GHSİM’den alınır),

7-Adli Sicil Kaydı,

8-Vesikalık Fotoğraf (2 Adet),

9-Kurs ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.


Aday Hakem Kursu Başvuru Formu (EK-1) için TIKLAYINIZ

Yüzme Bildiğine Dair Yazılı Beyan Taslağı (EK-2) için TIKLAYINIZ

Diğer Haberler